2020….Een bloemlezing

Bewonersnieuws
Begin april overleed Annie Pietersma, één van de twee originele eerste bewoners van onze woongroep. Annie was ook bij de voorbereidingen en de oprichting van de woongroep betrokken. Zij wordt gemist.
In september kregen wij een nieuw groepslid. die zelfs de dochter is van een voormalig lid van onze woongroep, dus geen onbekende voor het Groepswonen of voor ons. Dat toont maar weer aan dat groepswonen leuk is en inmiddels door de generaties heen loopt.
Ben en Irene vierden op ons voorplein hun 55-jarig huwelijk met wat vrienden en familie en omlijst met muziek en gezelligheid. Ondanks Corona werd de met zorg aangepaste viering toch een feestelijk geheel.

 
Activiteiten
Soms waren er koffiebijeenkomsten in kleinere groepjes, met in achtneming van de coronaregels. Er waren ook tijden dat dit geheel niet mogelijk was. En dat gemis hebben we zeker gevoeld.
Maar er waren ook periodes dat er wel veilige activiteiten mogelijk waren:
in juli organiseerden Ben en Irene een gezellige B.B.Q. op ons terras;
in augustus gingen we met een aantal groepsleden uit eten bij Marmaris;
er werden plantjes en traktaties langs de deuren gebracht door de activiteiten commissie met Pasen en Kerst, om het leed te verzachten dat de traditionele Paas- Kerstbrunches niet mogelijk waren;
en tenslotte was daar de Sinterklaasviering nieuwe stijl. Het was voor het eerst dat er lootjes werden getrokken en wij gedichten voor elkaar schreven. Dat was soms even wennen, maar wel heel hilarisch en gezellig.

 
Reservekandidaten
I.v.m. corona zijn er geen reserveleden meer op de koffie gekomen vanaf maart 2020. Wel zijn er en petit comité kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse aspirant bewoners (door 2 leden van het bestuur en 1 bewoner). Wij mogen ons nog altijd gelukkig prijzen met een gezonde aanwas van nieuwe aspirant-leden.
 
En verder
In september zorgde onze voorzitter ervoor dat er in Whats-app een groeps-app werd gemaakt voor onze woongroep; bijna iedereen doet er aan mee. Dit vergemakkelijkt snelle communicatie over algemene onderwerpen. Zo gaan we toch op een praktische manier met onze tijd mee.