Covid19 brengt uitdagingen maar ook saamhorigheid, het jaar 2021 in vogelvlucht

Bewonersnieuws:
In het begin van de zomer van 2021 kwam een nieuwe bewoonster onze woongroep versterken en na eerst flink wat opknappen van de nieuwe flat en de verkoop van haar oude huis betrok zij haar nieuwe woning in de woongroep. Zij was al vaker bij ons op bezoek geweest voor Koffietijd, Happy Hour en ook wel eens een feestelijke brunch. Zij is na het “landen” enthousiast ingestapt en draagt samen met Joke met veel energie de Activiteiten Commissie. Oude activiteiten worden in een nieuw jasje gestoken, en nieuwe activiteiten worden op het programma gezet voor een proefrit.

Activiteiten:
Wij kwamen voor onze algemene ledenvergadering vier keer bij elkaar, in april, juni, september en november. Er vonden tevens twee ingelaste ALV vergaderingen plaats in mei en in juni.

Het is slechts een enkele keer gelukt om Happy Hour te organiseren, toen de regels tijdelijk versoepeld waren i.v.m. Covid-19. Wel organiseerden Ben en Irene op zondag 5 september een onovertroffen BBQ, deze keer waren er ook 3 leden van de algemene bewonerscommissie aanwezig. Onze Koffiebijeenkomsten werden gehouden als de maatregelen dit toelieten, vaak in twee groepen zodat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig waren en wij veilig afstand konden houden. Helaas is het niet mogelijk geweest om de brunchbijeenkomsten voor Pasen en Kerst doorgang te laten vinden in 2021.

Joke en Denise hadden in de eerste helft van het jaar een uitdagende taak m.b.t. de activiteitencommissie, doordat de regels omtrent Covid-19 regelmatig barrières opwierpen.
Op 22 juli hadden wij een lunch bij Ock en op 9 september een lunch bij Pex. Op 9 september nam Denise afscheid van de activiteitencommissie en nam Angelique haar plaats over. Zij is na het “landen” in de groep enthousiast ingestapt in de Activiteiten Commissie en draagt samen met Joke met veel energie deze taak. Oude activiteiten worden in een nieuw jasje gestoken, en nieuwe activiteiten worden op het programma gezet voor een proefrit.

Op 26 september fietsten een aantal bewoners samen met Angelique langs locaties uit de Kunstroute. Er was op 29 oktober een tekenworkshop voor een kleine groep. Op 17 november bezochten Angelique en Yoff met gast Jolanda (de tekenjuf) die de plaats innam van de zieke Denise, samen een voorstelling van het NDT in het nieuwe Amare theater. Ook worden er onder elkaar enkele bridge- en klaverjasmomenten alsook een spelletjesmiddag georganiseerd voor geïnteresseerden. Er was gelukkig wel een Sinterklaasviering mogelijk met een deel van de groep. Er zijn vooraf lootjes getrokken. Iedereen had erg zijn best gedaan op de gedichten en de cadeautjes werden dankbaar ontvangen.

Toos, Loes en Renée zorgden er het gehele seizoen voor dat er een glorieus bloeiende groene oase op ons terras verscheen en onderhouden werd, het is altijd een genot om te zien.

Reservekandidaten:
Door een wijziging bij het GDO is er een enorme aanwas van reserveleden. Op een gegeven moment stonden er zelfs 44 reserveleden op onze lijst. Ontmoetingen met de kennismakingscommissie worden beperkt door de maatregelen rond Covid 19, maar er is uiteindelijk wel kennisgemaakt met een paar mensen. Er vallen er ook een hoop af om diverse redenen. Eind 2021 was de reservelijst teruggebracht tot 24 kandidaten. Een aantal daarvan moeten nog kennis maken met de andere leden van onze woongroep.

GDO:
Het GDO en Centrum Groepswonen hadden een positieve samenwerking in 2021. De kennismakingsbijeenkomsten en vergaderingen vonden plaats via ZOOM. Er was geen ALV van het GDO in 2021. Lex hield ons op de hoogte van lopende ontwikkelingen tijdens onze eigen ALV.

Bestuurszaken:
Tijdens de ALV van april legt Joke haar functie van secretaris neer om de functie van penningmeester over te nemen van Ben.

Yoff neemt de functie van secretaris over van Joke.

Tijdens de ALV van september trad Lex af als voorzitter. De secretaris en penningmeester nemen samen ad interim het voorzitterschap op zich tot maart 2022 en hopen spoedig een kandidaat voor de functie van voorzitter uit de eigen gelederen te vinden.

Waarvan akte!

Yoff Kau,  secretaris Mozartheuvel