el lago de las nubes de colores

Groepswonen iets voor u?

Woongroep Mozartheuvel is altijd blij met nieuwe aspirantleden. Zodra er een woning in onze groep vrijkomt willen we daar graag in overleg met elkaar een gemotiveerde nieuwe bewoner in kunnen plaatsen. We zoeken gezelligheid en diversiteit met elkaar. We leren graag gemotiveerde aspirant bewoners kennen, zodat deze in een later stadium gewaardeerde medebewoners kunnen worden. Onze koffiebijeenkomsten en Happy Hours zijn daar uitgelezen momenten voor.

U bent van harte welkom om zich aan te melden voor een kennismaking. En wij denken dat het dan vast niet bij één keer blijft . Wij beschikken over een gezellige algemene ruimte om bijeen te komen en zelfs over een algemene logeerkamer, ingericht voor twee personen (compleet met badkamer), welke tegen een gering bedrag per nacht te huren is.

Woongroep Mozartheuvel maakt samen met nog 30 andere woongroepen onderdeel uit van het GDO (Groepswonen door Ouderen). Voor meer informatie over het GDO, volg de link via het logo onderaan deze pagina.

Groepswonen vraagt een bepaalde instelling van de (aspirant) bewoners. Het vraagt een hogere mate van betrokkenheid en ook van respect. De wens om er samen meer van te maken dan als je alleen woont. Het vraagt ook de gebruikelijke zelfstandigheid, want het is geen commune. Je leeft volledig zelfstandig en bent eindverantwoordelijk voor je eigen wel en wee. Maar er is altijd iemand in de buurt om iets aan te vragen, of om je bij te staan, mocht dat nodig zijn.

Om de banden sterk te houden en elkaar steeds beter te leren kennen, komen we heel regelmatig informeel bij elkaar, maar ook een paar keer per jaar wordt er officieel vergaderd om belangrijke beslissingen te nemen. Er is een driekoppig bestuur voor de dagelijkse gang van zaken, en we zijn als woongroep georganiseerd en ook geregistreerd als vereniging met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Een paar keer per jaar zijn we ook bij de algemene vergaderingen van het GDO waarbij vertegenwoordigers aanwezig zijn van alle verschillende woongroepen. Hier worden belangrijke beleidszaken van het GDO medegedeeld, zodat de aparte groepen op de hoogte zijn en hierop weer acties kunnen ondernemen naar de eigen leden toe. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten per jaar van het GDO waarbij aspirant bewoners zich kunnen aanmelden zodat zij juist geïnformeerd, kunnen kennismaken bij de individuele groepen. Elke groep heeft zijn eigen karakter, en ook de locatie speelt daarbij een rol.

Bewoners zijn welkom vanaf de leeftijd van 50 jaar. Wel zijn er sinds 2015 strenge voorwaarden verbonden aan verhuur in de sociale sector wat betreft de inkomens van de bewoners. Onze verhuurder hanteert een strikte bovengrens aan het belastbaar jaarinkomen. In 2024 bedraagt deze grens € 27.725,00 voor alleenstaanden en € 37.625,00  voor samenwonenden/echtparen.

Onze verhuurder is Staedion. Deze verzorgt o.a. de huurcontracten voor de woningen, alsmede het onderhoud. Voor de meest recente regels omtrent het inkomen m.b.t. de mogelijke huur van woningen verwijzen wij graag naar de website van Staedion en Woonnet Haaglanden, via de links hieronder.

logo staedion


woonnet haaglanden logo